Artists

Location

Studio 54, Barcelona, Barcelona ES 

Date

February 15, 1994

Pictures

Comments

No estic segura de l'any, però l'entrada diu que era un dimarts

Concert added by Meritxell Escudé Blasi
Average rating  : 

Attendees